சிறுப்பிட்டி மேற்கு ஸ்ரீ ஞானவைரவர்ஆலய தீர்த்த திருவிழா வெகு
சிறப்பாக நடை பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறது மிக விரைவில்
மேலதிக புகைப்படங்கள் இணைக்கப்படும்