இன்றயதினம் தனது 45 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் திரு குமாரசாமி விமலன் அவர்களுக்கு சிறுப்பிட்டி இணயம் சார்பாக எமது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களையும் திருமண நாள் வாழ்ந்துக்களையும் தெருவித்துக்கொள்கிறோம்…