பலாலி விமான நிலையத்துக்காக அரசால் சுவீகரிக்கப்பட்ட 956 ஏக்கர் காணி உரிமையானர்களை இனங்கண்டு அவர்களுக்கான இழப்பீட்டை வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதால்  1952ம்  மற்றும் 1983 ஆம் ஆண்டு  தங்களது காணிகளை இழந்த காணி உரிமையாளர்கள் உனடியாக  காணி அமைந்துள்ள கிராம அலுவலர்களிடம்  தங்களை பதிவு செய்யுமாறு  கோரப்பட்டுள்ளார்கள்.

கடந்த மாதம், பாது­காப்பு அமைச்­சின் மேல­திக செய­லாளர் பலாலியில் நடத்­திய கலந்­து­ரை­யா­ட­லில் தீர்மானிக்கப்பட்டதற்கு அமை­வா­கவே இந்த நட­வ­டிக்கை மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டுள்­ளது.

காணிகள் சுவீகரிக்கப்படும் பொழுது அரசாங்கத்தினால் இழப்பீடு வழங்கப்படும் என முன்னர் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தும் அதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படவில்லை.

காணி­க­ளின் உரி­மை­யா­ளர்­களை இனம் கண்டு அவர்­களைச் சொந்த நிலத்­துக்கு அழைத்­துச் சென்று காண்­பிக்­கப்­ப­ட்டு அவர்­க­ளுக்­கான இழப்­பீட்­டுக் கொடுப்­ப­னவை வழங்­கு­வதே இதன் நோக்­கம் என தெரி­விக்­கப்­படுகின்றது.