திரு. திருமதி ஐெயக்குமாரன் விஐயகுமாரி தம்பதிகள் (10.06.2017 )ஆகிய இனறு தங்கள் 28வது திருமணநாளைக்கொண்டாடுகின்றனர் இவ‌ைர்களை பிள்ளைகள் மருமக்கள் உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள்

வாழ்வென்ற சோலையில்
வளம்கொண்ட தம்பதியாய்
வருடம் இருபத்தியெட்டு
வாழ்வு கண்ட தம்பதிகள் -நீங்கள்

இதுபோல் இருவரும்
இமையும் விழியும் போல்
இணைந்த தம்பதியாய் இல்லறத்தில்
நல்லறம் கண்டு இனிதே வாழ்கவென
இதயம் மலர வாழ்த்தி நிற்கிறோம்

பிள்ளைகள் உற்றார் உறவினர் நண்பர்களுடன் ஊர் இணையமும் வாழ்த்தி நிற்க்கிறது

Merken

கருத்திடுக

comments

Powered by New Facebook Comments