சிறுப்பிட்டியில் வசிக்கும் திருமதி குமாரசாமி தவரத்தினம் அவர்களுக்கு எண்பத்தி ஆறாவது (87)பிறந்த தினம் இன்றாகும். இன்று தனது இல்லத்தில் மிக எளிமையாக பிறந்த நாளை கொண்டாடும் இவரை,

இவரது சகோதரிகள் , பிள்ளைகள் ,மருமக்கள் ,பேரப்பிள்ளைகள் ,பூட்டப்பிள்ளைகள்,மற்றும் உறவினர்கள் ,ஊரவர்கள்,வாழ்த்துகின்றனர். இன்னும் பல உறவுகளுக்கு சொந்தக்காரியான இந்த அம்மாவை சிறுப்பிட்டி இணையமும்
இன்னும் பல ஆண்டுகள்
முதுமையிலும் தனிமை இன்றி…

வருத்தங்களின் வலியும் இன்றி வாழ வாழ்த்துகின்றோம்
அன்னையே நீ வாழ்க பல்லாண்டு
என வாழ்த்துகின்றோம் .

கருத்திடுக

comments

Powered by New Facebook Comments