குணபதி கந்தசாமி அவர்களின் அறிவித்தல் ஒன்று

உறவுகளே… Sep..30…மாலை ..7-00 மணிக்கு..York Cinema வில் ..kanchi Creations ,,,காஞ்சனா துரைசிங்கம் ஆதரவுடன் திரையிடப்படும் ..குணபதி கந்தசாமி ..Switzerland Tamil Movie Makers ,, நிறுவனம்
தயாரித்து குணபதி கந்தசாமி இயக்கிய ….இது காலம்…திரைப்படத்திற்கு Scarbrough Midi Melodies..Sv.வர்மன் வசன ஒலிப்பதிவு செய்து…திரைப்படத்திற்கு குரல் தந்து…உயிர் தந்த கலைஞர்கள்

கருத்திடுக

comments

Powered by New Facebook Comments