தேனுகா.தேவராசா அவர்கள் 15.11.2017 தனது பிறந்த நாளை யேர்மனி டோட்முண்டில் கொண்டாடுகிறார் இவரை அப்பா அம்மா அக்காமார் சுதேதிகா தேவிதா. தங்கைதேவதி. அத்தை இராஜேஸ்வரி மாமா கந்தசாமி. அண்ணர் நோசான் மச்சாள் நித்யா. அரவிந்அத்தான் குடும்பத்தினர் .மயூரன் அத்தான் . பெரியப்பா குமாரசாமி, அக்காசந்திரா சயிலன் குடும்பத்தினர்,யானாக்கா. அண்ணமார் சன். சாமி. பெரியசித்தப்பா ஜெயக்குமார் சித்தி விஜயகுமாரி. அக்கா சுதர்சினி நதீசன்குடும்பத்தினர்,,அண்ணன் சுதர்சன் சுமிதாஅக்கா . சின்னச்சித்தப்பா தவராஜா சித்தி பவானி. அத்தை.தவேஸ்வரி,மச்சான்மார் ஹிசான்.டிலக்க்ஷன். அண்ணன்மார் மசேல்.றொபின். ஜுலியான் சின்னப்பம்மாலண்டன்,.மகேந்திரன் பெரியப்பா குடும்பத்தினர்யேர்மனி , சாந்தி அத்தைகுடும்பத்தினர்லண்டன், கண்ணன்சித்தப்பா குடும்பத்தினர்லண்டன் அத்தான் சிவக்கொழுந்து அப்பம்மாகுடும்பத்தினர். சிறுப்பிட்டி நாகம்மா அப்பம்மாகுடும்பத்தினர்சிறுப்பிட்டி ,அப்பப்பா வினாயகமூர்த்தி குடும்பத்தினர் நீர்வேலி, பிள்ளை அத்ததை குடும்பத்தினர். சிவா குடும்பத்தினர் சிறுப்பிட்டி, உதயன் குடும்பத்தினர்,சுவிஸ் சந்திரன் குடும்பத்தினர்சுவிஸ், அமெரிக்கா ராசன்குடும்பத்தினர், ஸ்ரீசித்தப்பாகுடும்பத்தினர் சுவிஸ், வவா லண்டன் குடும்பத்தினர், சித்திராமாமா குடும்பத்தினர், கனடா, சுதர்சன் சித்தப்பாகுடும்பத்தினருடன் சிறுப்பிட்டி இணையநிர்வாகமும் அன்பிலே ஒளிவீசி ஆனந்தம் நீகொண்டு வாழ்கபல்லாண்டு