சுவிஸ் நுசத்தல் தமிழர் ஒன்றிய தமிழர் திருநாள் விழா 2018,மாநில உறவுகள் ஒன்று கூடி பொங்கல் கொண்டாட்டம்,இளம் சிறார்களுக்கான பண்பாட்டு விழா அமை
ந்திருந்தது தமிழர் திருநாளை நாடுதோறும் மட்டுமல்ல தமிழர்வாழ்கின்ற அனைத்து நாடுகளிலும் கொண்டாடி நிற்பது தமிழ்  சிறப்புக்களில் ஒன்றாகும் மிக நன்றாகும் வாழ்க தமிழ்

கருத்திடுக

comments

Powered by New Facebook Comments