சுதேதிகா.தேவராசா அவர்கள் (05.06.18)தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார் இவரை அப்பா அம்மா தங்கைமார் தேவிதா. தேனுகா.தேவதி.

அத்தை இராஜேஸ்வரி மாமா கந்தசாமி. மச்சாள் நித்யா. அத்தான்மார் அரவிந்.மயூரன்

பெரியப்பா குமாரசாமி அக்காமார்.சந்திரா.யானா. அண்ணாசன் . தம்பிசாமி. பெரியசித்தப்பா ஜெயகுமார் சித்தி விஜயகுமாரி. அக்கா சுதர்சினி,அண்ணன் சுதர்சன். தங்கை. சுமிதா. சின்னச்சித்தப்பா தவராஜா சித்தி பவானி.

அத்தை.தவேஸ்வரி,மச்சான்மார் ஹிசான்.டிலக்க்ஷன். அண்ணன்மார் மசேல்.றொபின். தம்பி ஜுலியான். சின்னப்பம்மாலண்டன்,மகேந்திரன் பெரியப்பா குடும்பத்தினர், சாந்தி அத்தைகுடும்பத்தினர், கண்ணன்சித்தப்பா குடும்பத்தினர்லண்டன்,சிவக்கொழுந்து அப்பம்மாகுடும்பத்தினர்.

சிறுப்பிட்டி நாகம்மா அப்பம்மாகுடும்பத்தினர்சிறுப்பிட்டி ,அப்பப்பா வினாயகமூத்தி குடும்பத்தினர் நீர்வேலி, பிள்ளை அத்ததை குடும்பத்தினர். சிவா குடும்பத்தினர் சிறுப்பிட்டி, உதயன் குடும்பத்தினர்,சுவிஸ் சந்திரன் குடும்பத்தினர்சுவிஸ், ராசன்குடும்பத்தினர்அமெரிக்கா , ஸ்ரீசித்தப்பாகுடும்பத்தினர் யேர்மன், வவா அப்பப்பா குடும்பத்தினர்லண்டன் , சித்திராமாமா குடும்பத்தினர், கனடா, சுதர்சன் சித்தப்பாகுடும்பத்தினர் யேர்மனி இவர்களுடன் சிறுப்பிட்டி இணையநிர்வாகமும் இணைந்து

நலமுடன் இனிதே நாள் எல்லாம்
புலர் பொளுதாய் நலம்கொண்டு
நல் அன்போடும் பண்போடும்
வாழ்க வாழ்க வாழ்க பல்லாண்டு வளம் பொங்க.சிறுப்பிட்டி இலுப்பையடி முத்துமாரி அம்மன் துணைகொண்டு.

கருத்திடுக

comments

Powered by New Facebook Comments