சிறுப்பிட்டி க.சத்தியதாஸ் வில்லிசைக் குழுவினரின் சத்தியவான் சாவித்திரி எனும் தலைப்பில் இடம்பெற்ற வில்லிசை நிகழ்வின் முழு நேர காணொளி.