சிறுப்பிட்டி கிழக்கு நில்வளைத் தோட்டம் அருள்மிகு ஞான வைரவர் ஆலய சங்காபிசேக நிகழ்வு 18.04.2019 வியாழக்கிழமை வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது