ஒக்டேன் 92 ரக பெற்றோலின் விலை, லீற்றருக்கு  3 ரூபாயினால், அதிகரிக்கப்படவுள்ளது.
இதன்படி, அதன் புதியவிலை 138 ரூபாய் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இது தவிர, ஏனைய எரிபொருட்களின் விலைகளில் மாற்றம் எதுவுமில்லையென தெரியவருகின்றது.
இதன்படி, ஒக்டேன் 92 ரக பெற்றோலுக்கான இந்த விலை அதிகரிப்பு, இன்று 10.06.19 நள்ளிரவிலிருந்து அமுலுக்கு வருகின்றமை குறிப்பிடத் தக்கது

முடிந்த வரை பெற்றோல் பாவிப்பதை குறைத்துக்கொள்ளுங்கள்.