நம்மில் சில பெண்களுக்கு முகங்களில், ஆண்களைப் போன்று முடி வளர்கிறது. இது அவர்களது அழகைக் கெடுத்து விடுகிறது. இயற்கையான முறையில் முகத்தில் உள்ள முடிகளை அகற்ற முடியும்

மஞ்சள் மற்றும் பாலாடை

கஸ்தூரி மஞ்சளை வாங்கி நன்கு அரைத்துக் கொண்டு, அதனுடன் பாலாடையை கலந்து, முகத்தில் பூசி வர முகத்தில் உள்ள முடிகள் உதிர்ந்து முகம் அழகாக மாறிவிடும்.

மஞ்சள்
மஞ்சளை அரைத்து இரவில் தூங்கப் போகும் போது, முகத்தில் பூசிக்க கொண்டு தூங்க வேண்டும். பின் காலையில் எழுந்து இளஞ்சூடான நீரில் முகத்தை கழுவ வேண்டும். இவ்வாறு செய்து வந்தால், முகத்தில் உள்ள முடிகள் உதிர்ந்துவிடும்.

பப்பாளி காய்
மஞ்சளுடன் பப்பாளிக் காயை சேர்த்து அரைத்து, முகத்தில் பூசி வந்தால், முகத்தில் உள்ள முடிகள் உதிர்ந்து, முகம் பொலிவாக மாறும்.

பாசி பயறு தோல்
பசும்பாலுடன், பாசி பயறு தோல் கலந்து அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பின் அந்தக் கலவையில், எலுமிச்சை சாறு கலந்து முகத்தில் பூசி வந்தால் முகத்தில் உள்ள முடிகள் உதிர்ந்து விடும்.