யாழ் சிறுப்பிட்டியை பிறப்பிடமாகவும் சுவிஸ‌் நாட்டில் வாழ்ந்து வருபவருமான திரு விமலேஸ்வரன் (விமல்) குமாரசாமி தலை சிறந்த ஊடகவியலாளர் இணையத்தளங்கள் உருவாக்கும் வல்லமை பெற்ற
அவர்களின் பிறந்தநாள்

(16.06.2020) இன்று அன்பு மனைவி மார் அன்புப் பிள்ளைகள்
சகோதரர்கள் பெரப்பிள்ளை
மாமா மாமி மார் குடும்ப உறவுகள் உற்றார் உறவினர்கள் சிறுப்பிட்டி வாழ் உறவுகள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனர் இவர் களுடன்
இணைந்து நவக்கிரி http://lovithan.blogspot.ch/ இணையம் நவக்கிரி,கொம் நிலாவரை.கொம்
நவற்கிரி .கொம் இணையங்களும் இவரை சிறுப்பிட்டிஞானவயிரவர் இறை ஆசியடன்
நோய் நொடி இன்றி இவர் வாழ்வில் சிறப்புற வாழவும்

இவர் கொண்ட இலச்சியங்கள் நிறைவேறவும் அன்பிலும் அறத்திலும் சகல வளம் பெற்று
சீரும் சிறப்புடன் பல்லாண்டு காலம் வாழ்க வாழ்க வென
வாழ்த்துகின்றன