கைலாசா நாட்டிற்கான புதிய நாணயத்தை சாமியார் நித்யானந்தா 22-08-20.சனிக்கிழமை அன்று வெளியிட்டுள்ளார்.அத்துடன், இந்த பணப் பரிமாற்ற முறையில் உலகிலுள்ள 56 இந்து நாடுகளோடு வர்த்தகம் செய்யள்ளதாக அவர்
.
அறிவித்துள்ளார்.பல்வேறு சர்ச்சைகளில் சிக்கியுள்ள சாமியார் நித்யானந்தா கைலாசா என்ற நாட்டை உருவாக்கி

வருகிறார்.கைலாசாவுக்கென தனி வங்கி, பணப்பரிமாற்று என அதிரடி அறிவிப்பை கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் l

வெளியிட்ட அவர், விநாயகர் சதுர்த்தியான இன்று அதை முறையாக அறிமுகம் செய்வதாக

கூறியிருந்தார்.இந்நிலையில், சமூக வலைத்தளத்தில் கைலாசாவிற்கு புதிய தங்க நாணயத்தை இன்று நித்யானந்தா அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.கால் காசு
.
முதல் 10 காசு வரை 5 வகையான தங்க நாணயங்களை விநாயகர் சதுர்த்தியான அன்று வெளியிட்டுள்ள நித்யானந்தா, இந்த காசுகளைக் கொண்டு உலகின் 56 இந்து.

நாடுகளோடு வர்த்தகம் செய்ய உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். இதை தொடர்ந்து

விரைவில் கைலாசா நாட்டிற்கான கடவுச்சீட்டு குறித்த அறிவிப்பும் வெளியாகவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.