அனைவர்க்கும்இனிய தைத்திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். சகல செல்வங்களும்,பெற்று ஆண்டு முழுவதும் இன்புற்று வாழ தை முதல் நாளாம் தைப்பொங்கல் தினத்தில்

அனைவர்க்கும் எனது உள்ளம் கனிந்த இனிய பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள்.

எல்லோருக்கும் என் இனிய தைப்பொங்கல் தைத்திருநாள் நல் வாழ்த்துக்கள்