ரஷ்யாவில் உள்ள மாஸ்கோ என்ற நகரத்தில் நடைபெற்ற நேரடி கார் விபத்து காட்சிகளின் தொகுப்பு. இந்த விபத்துக்கள் ஏற்பட்டதன் முக்கிய காரணம் கட்டுபடுத்த முடியாத வேகம் தான்.