இன்று இரவு சிறுப்பிட்டி மேற்கு ஸ்ரீ ஜான வைரவர் கோவிலில்  மகா சிவராத்திரி அனுச்டிக்கபடுகிறது.  தேவா குருக்களின்   நாங்கு கால பூஜைகளுடன்சிறப்பாக நடை பெற உளது.