வேடர்கள் என்போர் சாதாரண மக்களின் வாழ்வியல் தன்மைகளில் இருந்து வேறுபட்டவர்களாக அல்லது சாதாரண மனித வாழ்க்கைக்கு இன்னும் தம்மை தயார்படுத்திக்கொள்ளாதவர்களாக வேட்டையாடி புசிக்கும் வழக்கை பழக்கமாகக் கொண்டு காடுகளின் வசிப்பவர்களை குறிக்கும் பெயராகும். அதாவது வேட்டையாடி காடுகளில் வசிப்போர் வேடர்கள் ஆவர்.மனிதவர்க்கம் படிப்படியான வளர்ச்சி நிலையை அடையும் முன்னர், உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களுமே ஒரு காலக்கட்டத்தில் வேடர்களாக இருந்து வளர்ச்சி நிலையை அடைந்தவர்கள் என்றே கருதப்படுகிறது. காடுகளின் வேட்டையாடி புசிக்கத்தொடங்கிய மனிதன், முதல் படிநிலையாக ஆற்றுக் கரைகளின் குடிகள் அமைத்து விவசாயம் செய்யவும், குடிகள் அமைத்து வாழவும், செல்லப்பிராணிகளை வளர்க்கவும் பழகினர் என்றும், அதன் பின்னரே கிராமங்களாகத் தோற்றம் பெற்று, கிராமங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து, நகரங்களும் நாடுகளும் தோற்றம் பெற்றன என மனிதனின் படிநிலை வரலாறு காட்டுகிறது.

இலங்கை வேடர்கள்

இவ்வாறு காடுகளில் வேட்டையாடி வாழும் வேடர்கள் இலங்கையிலும் வசிக்கின்றனர். அவர்களை இலங்கை வேடர்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றனர். இலங்கை வேடர்கள் என்போர் இலங்கை காடுகளின் வேட்டையாடி வாழும் வாழ்க்கையை பழக்கமாகக் கொண்டு வாழும் மனிதர்களாவர். இவர்கள் இலங்கைக்கு வேறு எந்த நாட்டில் இருந்தும் வந்து குடியேறாதவர்கள் என்பதால் இவர்கள் இலங்கையின் பழங்குடி மக்களும் ஆவர். இவர்கள் பேச்சு மொழி தற்போது இலங்கையின் வாழும் ஏனைய சமூகத்தினரின் மொழியில் இருந்து வேறுப்பட்டது என்று ஆய்வாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கும் அதேவேளை, திராவிட மொழிகளை ஒத்திருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். தற்காலத்தில் வேடர்களில் பெரும்பான்மையானோர் இலங்கையின் ஏனைய சமூகத்தவருடன் இணைந்து கலந்து தற்கால வாழ்க்கையைத் தொடங்கியுள்ளனர். அண்மைக் காலங்களில் இவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்பட்டு ஏனைய சமூகத்துடன் இணைக்கும் முயற்சி நடைபெற்று வருகின்றது.

உலகில் வேடர்கள்

ஆனால் இந்த வளர்ச்சி நிலையை இன்னமும் அடையாமல் அல்லது இன்றைய மனித வளர்ச்சி வாழ்க்கைக்கு தம்மை தயாராக்கிக்கொள்ளாமல் அல்லது தெரியாமல் தற்போதும் காடுகளில் வேட்டையாடி புசித்தலை வாழ்க்கையாகக் கொண்டு வாழும் வேடர்கள் உலகில் பல்வேறு நாடுகளிலும் வசிக்கின்றனர்.