பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்….. இன்று (28.06.2011)தனது பதின் நான்காவது  பிறந்த நாளை  கொண்டாடும் அலெக்ஸ்சான்டரை (அலெக்ஸ்)
சிறுப்பிட்டி இணையம் வாழ்த்துகிறது .
……………………………..
மழைக் காலம்,
கார்காலமெல்லாம்,
எந்த மாதமென்று

எமக்கு  தெரியாது…
நீ பிறந்த மாதம்

அழகுக்காலம்!*

 

15வது பிறந்தநாள் வாழ்த்து அலெக்ஸ்