உலகம் முழுவதும்.01.01. 2021. உதயமாகும் புத்தாண்டு கோலகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இன்று 01.01.2021புதிதாய் பிறந்த புத்தாண்டு குழந்தையை அன்பாய் வளர்த்து அர்த்தமுள்ளதாக்குவோம் என் அன்பு

உறவுகளுக்கும்,இணைய உறவுகளுக்கும்,முகநூல் அன்பு நண்பர்களுக்கும் அன்பு

நண்பர்களுக்கும் உதயமாகும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகுக நன்றி வாழ்கவளமுடன்